Професионална гимназия по строителство и архитектура “Пеньо Пене

Професии и специалности:

Строителство и архитектура
Проектиране и производство на вътрешно обзавеждане
Вътрешни облицовки и настилки

За контакти

гр. Добрич, ПК: , бул.”25 –ти септември” № 43

058/ 603 096
058/ 603 047
058/ 604 021

pgsadb@abv.bg

Професионална гимназия по строителство и архитектура “Пеньо Пене