Професионална гимназия по механотехника и електротехника “М. Лом

Професии и специалности:

Компютърна техника и технологии
Газова техника
Електрообзавеждане на производството
Микропроцесорна техника
Системно програмиране

За контакти

гр. Добрич, ПК: , ул.”Хан Тервел” № 187

058/ 605 216
058/ 605 435
058/ 605 315

pgme_dobrich@abv.bg

Професионална гимназия по механотехника и електротехника “М. Лом