Професионална гимназия по аграрно стопанство

Професии, Специалности:Механизация на селското стопанство
Земеделец
Икономист - мениджър
Производство и преработка на мляко, млечни продукти, месо, месни продукти и риба.

За контакти

гр. Добрич, ПК: , бул.”25-ти септември” № 86

058/ 602 203
058/ 602 007
058/ 602 764

tmss_dch@abv.bg

Професионална гимназия по аграрно стопанство