Професионална гимназия по ...

Средни училища

Специалности: Ветеринарна медицина – техник, Ветеринарна медицина лаборант. ...

Професионална гимназия по аграрно ...

Средни училища

Професии, Специалности: Механизация на селското стопанствоЗемеделец

Професионална гимназия по ...

Средни училища

Професии и специалности: Компютърна техника и технологии Газова техника ...

Професионална гимназия по ...

Средни училища

Професии и специалности: Строителство и архитектураПроектиране и производство на ...

Професионална гимназия по ...

Средни училища

Професии и специалности: Електрообзавеждане на транспортна техника