Професионална гимназия по ...

Средни училища

Специалности: Ветеринарна медицина – техник, Ветеринарна медицина лаборант. ...

Професионална гимназия по аграрно ...

Средни училища

Професии, Специалности: Механизация на селското стопанствоЗемеделец

Професионална гимназия по ...

Средни училища

Професии и специалности: Компютърна техника и технологии Газова техника ...

Професионална гимназия по ...

Средни училища

Професии и специалности: Строителство и архитектураПроектиране и производство на ...

Професионална гимназия по ...

Средни училища

Професии и специалности: Електрообзавеждане на транспортна техника

Професионална гимназия по туризъм ...

Средни училища

Професии и специалности: КетърингПроизводство на сладкарски изделия

Финасово – стопанска гимназия “Васил...

Средни училища

Специалности: Счетоводна отчетностБизнес администрацияТърговияИкономика ...

Средно общообразователно училище ...

Средни училища

Изучавани профили: “Чуждоезиков”–Английски език–с прием от завършено ...

Средно общообразователно училище ...

Средни училища

Изучавани профили:“Изкуства” – Музика - с прием от завършен седми клас,

Средно общообразователно училище ...

Средни училища

Изучавани профили и специалности:“Изкуства” – Изобразително изкуство с прием от ...