БНП Париба Лични Финанси, България

БНП Париба Лични Финанси, България е клон на международната банка BNP Paribas Personal Finance S.A., част от BNP Paribas - най-голямата финансова група в еврозоната. БНП Париба Лични Финанси, България е отговорен кредитор и специалист в сектора на потребителското кредитиране, една от големите български компании с 1 000 служители. Компанията разполага с голяма дистрибуционна мрежа в страната, предлагаща услугите си в над 3 000 точки на продажба, включваща и собствена клонова мрежа от 44 административни офиса. БНП Париба Лични Финанси, България се е доказала като добър бизнес партньор с над 2500 малки и големи български и чуждестранни компании, опериращи в сферата на бялата и черна техника, направи си сам, мебели и туризъм. Продуктите на БНП Париба Лични Финанси, България допринасят за растежа и развитието своите партньори. БНП Париба Лични Финанси, България е финансирала проектите на 1,6 милиона клиента при ясни прозрачни и непроменливи условия. Благодарение на добрите взаимоотношение между компанията и клиентите, повече от половината от тях са ползвали финансовите ни продукти повече от веднъж. От старта на първия продукт през 2001 г. досега компанията е отпуснала кредити в размер над 5 милиарда лева. За БНП Париба Лични Финанси по света: БНП Париба Лични Финанси е №1 институция за потребителско кредитиране в Европа в следните подобласти: автомобилно финансиране, кредити на място на продажбата, потребителски кредити, кредитни карти и ипотечно кредитиране. Със своите 17,500 служители от 60 националности в 33 страни, простиращи се на 5 континента и 27 милиона клиента, БНП Париба Лични Финанси е първата мулти-специализирана компания, предлагаща пълна гама от кредитни продукти. В допълнение на това, БНП Париба Лични Финанси се стреми да развива своята партньорска мрежа, превръщайки я в самостоятелна бизнес линия, благодарение на своето ноу-хау в предлагането на кредити и интегрирани услуги съобразени с дейността и стратегията на своите партньори. По този начин БНП Париба Лични Финанси е пример за утвърдена марка в света на търговията, услугите, банкирането и застрахователните продукти. Компанията има водеща роля в налагането на отговорното кредитиране.

За контакти

гр. София, ПК: 1766, София, Бизнес парк София, сграда 14

02 9154164

careers@bnpparibas-pf.bg

БНП Париба Лични Финанси, България